Piętnastoletnie doświadczenie w windykacji

Skuteczne odzyskiwanie należności w Warszawie czasem musi wiązać się z wywarciem odpowiedniego nacisku na dłużnika. Przez 15 lat pracy w branży pozasądowej windykacji nie mieliśmy problemu z odpowiednim umotywowaniem zalegających z płatnościami, również dlatego, że często dążyliśmy do dogodnego, systematycznego zorganizowania wpłat.

Czym konkretnie się zajmujemy?

 • Zbieramy informacje na temat sytuacji finansowej dłużnika i monitorujemy jego zdolność do spłaty,
 • zwiększamy częstotliwość upomnień i napomnień, które mają spowodować w dłużniku nieustanne przekonanie o konieczności uregulowania długu,
 • systematycznie kontrolujemy sytuację dłużnika i sprawdzamy, czy wywiązuje się ze złożonych zobowiązań,
 • a przede wszystkim dążymy do ugody pomiędzy naszym klientem a dłużnikiem, którą w naszym przypadku zawsze jest realna spłata długu.

Jeżeli dług jest potwierdzony przez:

 • umowę,
 • niezapłaconą fakturę,
 • zobowiązanie,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • nakaz zapłaty,

to możesz być pewien, że podejmiemy się odzyskania pieniędzy dla Ciebie czy Twojej firmy.

Nasze działania są pozasądowe, zatem odpadają wszelkie koszty związane z procesowaniem dokumentów czy innych kosztów obsługi należności. Wiele firm nie może w pełni rozwinąć skrzydeł, ponieważ ich dłużnicy odmawiają spłaty zobowiązań finansowych. Zrobimy wszystko, byś odzyskał należne Ci pieniądze, co pozwoli na przykład na dynamiczny rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

 • Nie pozwolimy na przedawnienie sprawy.
 • Zadbamy o terminowe wpłaty należności.
 • Poinformujemy Cię o aktualnej sytuacji dłużnika.
 • Przedłożymy Ci raporty o stanie sprawy.
 • Nie dopuścimy do powiększenia się grona dłużników.

Wszelkie ustalenia z naszymi klientami przeprowadzamy podczas indywidualnych negocjacji.

Skontaktuj się z nami, skończą się gierki!
Chętnie umówimy się na spotkanie!

Poza odzyskiwaniem długów zajmujemy się także skupywaniem wierzytelności oraz asystą biznesową.